Strona główna

Dotacje na szkolenia komputerowe dla mieszkańców województw małopolskiego i świętokrzyskiego

Realizatorzy:

 • Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu
 • Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich
 • Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia w Stryszawie

Wnioskodawca:

 • Miasto, miasto i gmina lub gmina z woj. małopolskiego lub świętokrzyskiego
  (samodzielnie lub w partnerstwie z organizacją pozarządową)

Informacje o projekcie:

 • Wkład własny – 0 zł (nie jest wymagany)
 • Budżet projektu = liczba przeszkolonych * 560 zł (kwota ryczałtowa)
 • Dotacja – od 15.000 do 150.000 zł
 • Przeznaczenie – do 40 % na zakup sprzętu, do 20 % promocja, do 20 % organizacja szkoleń, do 40 % wynagrodzenie kadry instruktorskiej, do 20 % zarządzanie

Etapy realizacji:

 • Etap wstępny:
  – Złożenie wniosku wraz z inwentaryzacją oraz analizą potrzeb, ew. zakupu sprzętu komputerowego.
  – Zatrudnienie instruktora spełniającego standardy.
 • Realizacja projektu (maksymalnie 6 miesięcy):
  – Przeszkolenie deklarowanej liczby osób w wieku powyżej 25 roku życia.
 • Rozliczenie:
  – Sprawozdawczość i rozliczenie dotacji, przekazanie sprzętu wybranej szkole lub ośrodkowi doskonalenia nauczycieli.