2 LIPCA 2018 – OSTATNIM DNIEM NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOTACJĘ

Opublikowano: 22/06/2018 Kat. Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż wnioski o dotacje składać można do 2 lipca 2018 r. (do poniedziałku).

Dzień 30 czerwca 2018 r. (sobota) jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Zgodnie z Regulaminem Konkursu Grantowego jeśli ostatni dzień terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to za ostatni dzień terminu uważa się dzień następujący po dniu lub dniach wolnych.