OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJE – 13 LIPCA 2018 r.

Opublikowano: 26/06/2018 Kat. Aktualności

Operator Dotacji uprzejmie informuje, iż wydłuża się o dwa tygodnie termin naboru wniosków o dotacje na szkolenia mieszkańców województwa świętokrzyskiego i małopolskiego z zakresu kompetencji cyfrowych.
Nabór wniosków w ramach projektu „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług„ zakończony zostanie 13 lipca 2018 r. Pozostałe zapisy Regulaminu Konkursu Grantowego pozostają bez zmian.