UWAGA GMINY- UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE

Opublikowano: 24/07/2018 Kat. Aktualności

Partnerzy realizujący projekt „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług” ogłaszają uzupełniający nabór wniosków o dotacje. W okresie od 24 lipca 2018 r. do 23 sierpnia 2018 r. gminy z terenu województw: świętokrzyskiego i małopolskiego mogą składać wnioski o dotacje na przeszkolenie osób, które ukończyły 25 rok życia z zakresu kompetencji cyfrowych. W ramach projektu istnieje możliwość zakupu sprzętu komputerowego, który może zostać przekazany dla wybranej szkoły lub ośrodka doskonalenia nauczycieli.
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Szczegółowe informacje odnaleźć zakładce Dokumenty do pobrania.