UWAGA GMINY – PRZEDŁUŻAMY TERMIN NABORU WNIOSKOW W RAMACH NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

Opublikowano: 21/08/2018 Kat. Aktualności

UWAGA GMINY – PRZEDŁUŻAMY TERMIN NABORU WNIOSKOW W RAMACH NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO

Partnerzy realizujący projekt „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług ”przedłużają uzupełniający nabór wniosków o dotacje.

Nabór wniosków zostaje wydłużony do 31 sierpnia 2018 r.

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Szczegółowe informacje odnaleźć zakładce Dokumenty do pobrania.