UWAGA GMINY- UZUPEŁNIAJĄCY NABÓR WNIOSKÓW O DOTACJE

Opublikowano: 26/11/2018 Kat. Aktualności

Partnerzy realizujący projekt „NOWA ERA KOMPUTERA – poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usług” ogłaszają uzupełniający nabór wniosków o dotacje. W okresie od 26 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r. gminy z terenu województw: świętokrzyskiego i małopolskiego mogą składać wnioski o dotacje na przeszkolenie osób, które ukończyły 25 rok życia z zakresu kompetencji cyfrowych. W ramach projektu istnieje możliwość zakupu sprzętu komputerowego, który może zostać przekazany dla wybranej szkoły lub ośrodka doskonalenia nauczycieli.

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach działania 3.1 Działania szkoleniowe na  rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Wzory dokumentów konkursowych odnaleźć można w zakładce: Dokumenty do pobrania