Aktualizacja Regulaminu Konkursowego _ konkurs uzupełniający