Dokumenty do pobrania

Dokumentacja konkursowa- nabór uzupełniający listopad 2018

Regulamin konkursu grantowego

Załącznik nr 1_Wniosek o dotację_ część I

Załącznik nr 1 Wniosek o dotację _ cześć II budżet

Załącznik nr 2_Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3_Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4_Wzór umowy o powierzenie grantu

Załącznik nr 5_Standard-kompetencji-cyfrowych-do-osiagniecia-w-ramach-szkolen

Załącznik nr 6_Wytyczne-zakupu-sprzętu-w-projekcie

Załącznik nr 7_Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci

Załącznik nr 7_Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci

Załącznik nr 9_Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 10_ Oświadczenie o niezaleganiu ZUS i US

Załącznik nr 11.2_Scenariusze szkoleń

Załącznik nr 11_Scenariusze szkoleń

 

Załącznik nr 3 do Umowy o powierzenie grantu – aktualizacja

Załącznik nr 3_Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego 09.11.2018

Spotkanie informacyjne dla Grantobiorców- materiały

Prezentacja_nowa era komputera_PROMOCJA

Prezentacja_nowa era komputera_UMOWA, WYTYCZNE

Wytyczne

Podręcznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_

Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_

Wytyczne_w_zakresie_rownosci_zatwierdzone_

Zamówienia udzielane w ramach projektów

zał.-nr-7_Katalog-wydatków-kwalifikowalnych_3_oś

 

Umowa – wzór, załączniki do umowy

UMOWA

Załącznik nr 3 a Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego – oświadczenie dla przypadku uczestnictwa dziecka poniżej 13 roku życia

Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z obowiązkiem infor. odb. ostatecznego

Załącznik nr 4 Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

Załącznik nr 5 Zakres danych powierzonych do przetwarzania

Załącznik nr 6 Wzór upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 9 Plan działań szkoleniowych

Załącznik nr 10 Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania

Załącznik nr 10 Wzór sprawozdania końcowego z realizacji zadania

Załącznik nr 11 Karta szkoleniowa – zestawienie uczestników szkolenia

Załącznik nr 11 Karta szkoleniowa

 

Dokumentacja konkursowa – nabór uzupełniający

Regulamin konkursu uzupełniającego

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1 Wniosek o dotację _ cześć II budżet

Załącznik nr 1_Wniosek o dotację_ część I

Załącznik nr 2_Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3_Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4_Wzór umowy o powierzenie grantu

Załącznik nr 5_Standard-kompetencji-cyfrowych-do-osiagniecia-w-ramach-szkolen

Załącznik nr 6_Wytyczne-zakupu-sprzętu-w-projekcie

Załącznik nr 7_Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci

Załącznik nr 8_Katalog-wydatków-kwalifikowalnych_3_oś

Załącznik nr 9_Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 10_ Oświadczenie o niezaleganiu ZUS i US

Załącznik nr 11.2_Scenariusze szkoleń

Załącznik nr 11_Scenariusze szkoleń

 

Dokumentacja konkursowa

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1_Wniosek o dotację_ część I

Załącznik nr 1_Wniosek o dotację _ część II budżet

Załącznik nr 2_Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3_Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 4_Wzór umowy o powierzenie grantu

Załącznik nr 5_Standard-kompetencji-cyfrowych-do-osiagniecia-w-ramach-szkoleń

Załącznik nr 6_Wytyczne-zakupu-sprzętu-w-projekcie

Załącznik nr 7_Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalności

Załącznik nr 8_Katalog-wydatków-kwalifikowalnych_3_oś

Załącznik nr 9_Oświadczenie o kwalifikowalności VAT

Załącznik nr 10_ Oświadczenie o niezaleganiu ZUS i US

Załącznik nr 11_Scenariusze szkoleń

Załącznik nr 11.2_Scenariusze szkoleń